خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شرکت در ساعات اداری با تلفنهای 52347407 -031 داخلی 1 و همچنین از طریق شماره همراه 09931162414 تا ساعت 18 پاسخگو مصرف کنندگان عزیز می باشد.