test

شرکت درمان فراز کاو
یک شرکت بیوشیمیائی کلینیکی
در ایران

شرکت درمان فراز کاو
یک شرکت بیوشیمیائی کلینیکی
در ایران

شرکت درمان فراز کاو
یک شرکت بیوشیمیائی کلینیکی
در ایران

test

شرکت درمان فراز کاو
یک شرکت بیوشیمیائی کلینیکی
در ایران

test
test

فراورده های تشخیصی
این شرکت در شناخت و
پیگیری وضعیت سلامت بیماران موثر است

test
test

فراورده های تشخیصی
این شرکت در شناخت و
پیگیری وضعیت سلامت بیماران موثر است

به درمان فراز کاو خوش آمدید

شرکت درمان فراز کاوه یک شرکت بیوشیمیائی کلینیکی در ایران است که  طراحی  , تحقیق و تولید معرفهای تشخیص کلینیکی و محلول های هماتولوژی را برای مصرف درآزمایشگاههای بیمارستانی و خصوصی انجام میدهد.

باور ما بر این است که برای دستیابی به موفقیت، باید بر اساس الگوی رفتاری مناسب، احترام متقابل، درستکاری، آموزش مداوم، کار گروهی و ایجاد انگیزه کاری موثر و سازنده، برای کلیه کارکنان گام برداشت.

هدف اصلی ما کمک به مردم برای داشتن زندگی شادتر و سالم تر و ایجاد یکی از موفق ترین شرکت های دارویی در زمینه تحقیقات ، کیفیت ، تولید ، فروش درجهت ارتقاء سلامت جامعه می باشد .عملکرد و روند کار ما بگونه ای طراحی شده است که به نتایج کیفی بالاتر از حد انتظار بیماران ، مشتریان ، شرکاء تجاری و قانون گذاران دست یابیم .